Giá Vàng, Nhận định Và Dự Đoán Giá Vàng Trong Ngày